سفارشات شما طبق شرایط زیر پس از گذشت 72 ساعت کاری تحویل خواهند شد :

کالای خریداری شده در انبار هرمس موجود باشد.

در غیر اینصورت زمان ارسال کالا از انبار فروشنده به انبار هرمس به زمان ارسال اضافه خواهد شد.